مطالب توسط alekesa

اهل علم بايد در نظر داشته باشند…

از امور مهمه‌ اي كه تنبه به آن لازم است و اخوان مؤمنين خصوصاً اهل علم بايد در نظر داشته باشند، آن است كه اگر كلامي از بعضي علماء نفس و اهل معرفت ديدند، يا شنيدند، به مجرد آن كه به گوش آنها آشنا نيست، يا مبني بر اصطلاحي است كه آنها را از آن […]

جرعه ای از نامه عرفانی حضرت امام خمینی (ره) به فرزندش

پسرم!آنچه که دردرجه ی اول به تووصیت میکنم آن است که انکارمقامات اهل معرفت نکنی ،که این شیوه ی جهال است وازمعاشرت بامنکرین مقامات اولیاءبپرهیزی که اینان قطاع طریق حق هستند.

عدم انکار سخنان عرفا

اگر یکی از حقایق را از لسان عارف شوریده یا سالک دل سوخته یا حکیم متألهی بشنویم چون سامعه ما تاب شنیدن آن ندارد و حب نفس مانع می شود که به قصور خود حمل کنیم فوراً او را مورد همه طور لعن و طعن و تکفیر و تفسیقی قرار می دهیم و هیچ غیبت […]